Corpus hedendaags Nederlands

Onlangs heeft het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) de bètaversie van het Corpus Hedendaags Nederlands gelanceerd.

Het corpus bestaat uit meer dan 800.000 teksten uit journaaluitzendingen, kranten, tijdschriften en juridisch materiaal, vanaf 1814 tot 2013.

 

Het is een samenvoeging van bestaande tekstverzamelingen, waaronder het 5, 27 en 38 Miljoen Woorden Corpus en het PAROLE Corpus, aangevuld met recent tekstmateriaal uit de kranten NRC Handelsblad en De Standaard (tot 2013).

 

bron: INL