Ambulances sturen patiëntengegevens direct naar het ziekenhuis

Finalist heeft voor Ambulancezorg Nederland een berichtenverkeersysteem ontwikkeld: Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LS-DV). Het systeem zorgt ervoor dat patiënteninformatie vanuit de ambulance naar het ziekenhuis van bestemming wordt verzonden, ongeacht de regio waarin het ziekenhuis staat. Vervolgens tonen dashboards in de ziekenhuizen proactief meldingen uit de LS-DV applicatie. Het systeem is gerealiseerd met Enterprise Service Bus technologie (Fuse) om een robuuste berichtenverwerking en ondersteuning te faciliteren.

patientengegevens

Ambulancezorg Nederland is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en), ambulanceorganisaties en de professionals die bij hen werken. Ook behartigt zij de collectieve belangen van de sector. Er zijn 5.040 mensen werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er 4.430 tot het rijdend personeel en de meldkamer gerekend kunnen worden.

 

De afgelopen jaren hebben de RAV-en met ondersteuning van Ambulancezorg Nederland systematisch gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening. Dit heeft geresulteerd in een adequate ICT-ondersteuning in de RAV-en, aangevuld met een aantal centrale, landelijke voorzieningen om informatie te delen en diensten van de sector ook regio-overstijgend aan te kunnen bieden.

 

Na zorgvuldige voorbereiding heeft in oktober 2010 inde RAV UMCG Ambulancezorg een pilot plaatsgevonden waarin de Spoedeisende Eerste Hulp van het Sint Antonius Ziekenhuis Sneek vanuit de ambulance direct patiëntgegevens doorkreeg mbv de LS-DV. Tijdens de pilot bleken de verschillende systemen prima te functioneren. De positieve ervaringen maken dat er de komende tijd meer ziekenhuizen worden benaderd om aan te sluiten op de landelijke server Digitale Vooraankondiging.

 

bron: ICT&Zorg, nieuwsbrief