Doof en toch spraakherkenning met Dragon

Rob is doof, al vanaf zijn geboorte. Hij is jong en energiek en beslist niet dom. Zijn woordenschat is goed ontwikkeld, alleen zijn spraak is achtergebleven.


Hij probeert het gesprek tussen ons drieën te volgen door snel naar alle monden te kijken. Het lijkt mij frustrerend en doodvermoeiend

Opleiding MBO informatica

Doventaal

Rob volgt een opleiding tot ICT medewerker op een speciale school. Het niveau is MBO 3 of 4.


Deze speciale school gaat vooral in op het samenwerken van de leerlingen.

Ook het schoolse klassikale karakter wordt gehanteerd. Dus niet alleen zelfstudie.

Deze vooruitstrevende handelingen zijn nu juist het probleem.


Hoe we communiceren?

Rob kan mijn lippen nauwelijks lezen en we schrijven elkaar briefjes. Ik merk dat ik terughoudender ben, ga niet zo diep in op de materie en maak kortere zinnen.

Ik doe waarvoor ik hier ben: we testen spraakherkenning uit. Ik start spraakherkenning en spreek in een draadloze microfoon. Rob leest mijn verslag van het beeldscherm. Ik vertel meer dan dat ik opschreef en kan hem daarbij blijven aankijken. Zijn ogen beginnen te glinsteren….

 

Ondanks de nadelen:

  • meerdere docenten
  • goed articuleren
  • uitbreiding woordenschat
  • Engelse termen…


Fanatiek als Rob is, neemt hij de laptop over, laat hij de begeleider inspreken, laat het pakket voorlezen, typt woorden uit een tijdschrift over en laat nogmaals voorlezen, zoekt naar financiële oplossingen….


.. Rob ziet het wel zitten...